Geschiedenis van CubaOntdekking door Columbus

In de Precolumbiaanse tijd werd Cuba bewoond door de Indianenvolkeren Taino en Ciboney. Zij leefden op de eilanden Hispaniola, Bahama's, Cuba, Jamaica, Puerto Rico, Turks- en Caicoseilanden en de Antillen.
In de eeuwen na de Spaanse ontdekking van het eiland door Christoffel Colombus in 1492, begon de inheemse bevolking van Cuba snel af te nemen. Tegen het eind van de 16e eeuw waren de Taino en Ciboney als aparte volkeren uitgestorven, onder andere door uitroeiing en ziekten die de kolonisten uit Europa met zich mee hadden genomen. Zodoende werden vervolgens vele Afrikaanse slaven ingevoerd om op de koffie- en suikerplantages te werken. De stad Havana werd een belangrijke haven voor de jaarlijkse schatvloten die vanuit Mexico en Peru via Cuba de overtocht naar Spanje maakten.De verovering van de Spaanse Zilvervloot door Piet Hein
Piet Heyn's verovering van de Zilvervloot


Piet Hein en de Spaanse Zilvervloot

Op 8 september 1628 veroverde Piet Heyn namens de West-Indische Compagnie de Spaanse Zilvervloot (La Flota Santiago), die in de Baai van Mantanzas op Cuba voor anker lag. Met 31 zwaarbewapende schepen was hij erin geslaagd de Spanjaarden te overmeesteren. De buit was zo omvangrijk dat er acht dagen nodig waren om het zilver over te laden.
De Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden was op dat moment verwikkeld in de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) met Spanje. Zeeroverij in opdracht van een staat was in die jaren heel gebruikelijk. De verovering van de Zilvervloot was zowel een financiële als morele overwinning op de Spanjaarden. De lading had destijds een waarde van ongeveer twaalf miljoen gulden. Schattingen over de huidige waarde van de buit lopen uiteen van EURO 100 miljoen tot EURO 100 miljard.
De Spaanse commandant van de Spaanse Vloot, Juan de Benavides Bazán, werd bij terugkeer in Spanje veroordeeld voor lafheid en vervolgens onthoofd.
Deze verovering maakte Piet Heyn een van de bekendste zeehelden van Nederland. Op de kade in Mantanzas staat een standbeeld van Piet Hein ter herinnering aan deze grootse overwinning op de Spaanse Vloot in de Baai van Mantanzas.

De Spaans-Amerikaanse Oorlog en Onafhankelijkheid Cuba

De Spaanse overheersing veroorzaakte uiteindelijk onvrede en een onafhankelijkheidsbeweging. Geregeld waren er bevolkingsopstanden die steeds brut werden neergeslagen. In Amerika wekten berichten over het geweldadige Spaanse bewind met misdaden, schandalen en rampzalige concentratiekampen alom afschuw en sterkten de Amerikanen in hun overtuiging dat het Spaanse kolonialisme had afgedaan. Interventie van de V.S. tijdens de Spaans-Amerikaanse Oorlog in 1898 hielpen de Cubanen bij het omverwerpen van de Spaanse overheersing. Met het Verdrag van Parijs werd de Cubaanse onafhankelijkheid in 1902 vastgelegd. Daarna kreeg het eiland te maken met diverse overheden die meestal door de militaire en corrupte politici werden overheerst.

Cubaanse Revolutie

In 1959 leidde Fidel Castro tijdens de Cubaanse Revolutie een rebellenleger naar de overwinning tegen deze corrupte overheersing. Zijn ijzeren hand hield zijn regime vervolgens voor bijna vijf decennia aan de macht. In februari 2008 trad Fidel Castro terug als president van Cuba en droeg hij het presidentschap over aan zijn jongere broer Raul Castro.
De Communistische revolutie van Cuba, gesteund door de Sovjet Unie, werd in de jaren zestig, zeventig en tachtig van de twintigste eeuw geëxporteerd naar landen in Latijns Amerika en Afrika. Het land zag in 1990 een strenge economische achteruitgang na het wegvallen van de jaarlijkse subsidie van 4 miljard tot 6 miljard dollars door de Sovjet Unie. Cuba gaf steeds als reden van haar interne problemen het embargo van de V.S., dat sinds 1961 van kracht is.

Cuba revolutie


Versoepeling van het Handelsembargo VS

In 2009 werden de VS-sancties door president Obama verlicht. Daardoor is het nu onder meer mogelijk dat Cubaanse Amerikanen hun familie op Cuba kunnen bezoeken en geld kunnen overmaken naar familie op Cuba. In december 2014 kondigde de Amerikaanse overheid verdere maatregelen aan die moeten leiden tot een betere verstandhouding met Cuba. Inmiddels is de Amerikaanse Ambassade in Havana weer heropend.Meer informatie over de Cubaanse Geschiedenis